Η τεχνική εταιρία SOLIS A.E. αποτελεί μια από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρίες στον χώρο των κατασκευών, που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με αντικείμενο δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Έχοντας έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες, εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, αναλαμβάνει την ακριβή μελέτη και το σύγχρονο σχεδιασμό του έργου ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ασφάλεια, την αισθητική και την υψηλή ποιότητα των κατασκευών.