Υπογράφτηκε την Τετάρτη 5/9/2012 μεταξύ της εταιρίας SOLIS A.E. και του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς ¨ Προφήτης Ηλίας ¨ η σύμβαση κατασκευής του νέου εκθετηρίου του συνδέσμου συνολικού εμβαδού 13.000,00 m2