Υπογράφηκε την Παρασκευή 18/10/2013 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS Α.Ε.” και του δήμου Εορδαίας για την κατασκευή του έργου:”Ανάπλαση βόρειας εισόδου πόλεως Πτολεμαίδος” συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000 €