Υπογράφηκε την Δευτέρα 24/2/2014 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS AE” και του Δήμου Κιλελέρ για την κατασκευή του έργου: ”Έργα ανάπλασης και αναβάθμισης συνοικίας Καλλιθέας Νίκαιας” συνολικού προυπολογισμού 1.955.700,00 €.

Υπογράφηκε την Δευτέρα 17/2/2014 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS ΑΕ” και της ”Θ. ΓΚΕΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ” για την κατασκευή ξενώνα και εστιατορίου στην Αγιά Λάρισας.