Υπογράφηκε την Τετάρτη 12/3/2014 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ” για την ”Κατασκευή νέας πτέρυγας Logistics” στο Υποκατάστημα Λάρισας.