Υπογράφηκε την Παρασκευή 23/5/14 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS ΑΕ” και της ”ΦΑΡΜΑΒΕΤ ΟΕ” για την κατασκευή βάσεων SILOS και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη Φαρκαδώνα Τρκάλων.