Σας γνωρίζουμε ότι από 25 Ιουν 2014 η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων το οποίο ισχύει έως την 24 Ιουν 2017.ΠΙΣΤ_9001_SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SOLIS Α.Ε. 31.12.2013ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ SITE 2013