Υπογραφηκε την Παρασκευή 18/7/2014 μεταξύ της SOLIS AE και του κ. Καλορογιάννη Βαιου η σύμβαση για την κατασκευή κτιρίου ψυγείου και συσκευαστηρίου κατεψυγμένων αλιευμάτων στην Λάρισα.

Υπεγράφηκε την Πέμπτη 17/7/2014 μεταξύ της SOLIS AE και της κ. Τσακνάκη Ευαγγελίας η σύμβαση για την κατασκευή ξενώνα στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας.