Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της τακτικής επανάκρισης του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρείας SOLIS ΑΕ από τη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, αναβαθμίστηκε σε 4ης τάξης σε όλες τις κατηγορίες έργων.