Υπογράφηκε την Τετάρτη 25/2/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS AE” και της γαλακτοβιομηχανίας ”ΟΜΗΡΟΣ ΑΕΒΕ” για την προσθήκη νέας πτέρυγας τυροκομείου συνολικού εμβαδού 2.350,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στην Μεγάρχη Τρικάλων.