Υπογράφηκε την Τρίτη 19/5/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E” και της ”ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕΒΕ” για την προσθήκη νέας πτέρυγας στις εγκαταστάσεις της στην Λάρισα.

Υπογράφηκε την Δευτέρα 11/5/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E” και της βιομηχανίας χαλβαδοποιίας ”ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε” για την κατασκευή διαρρυθμίσεων και νέας αποθήκης στις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα.

Υπογράφηκε την Παρασκευή 13/3/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E” και της βιομηχανίας κρεατοσκευασμάτων ”ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε” για την προσθήκη νέου κτιρίου στις εγκαταστάσεις της στην Αγία Σοφία Τυρνάβου.