Υπογράφηκε την Δευτέρα 22/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και της ”ΒΑΚΡΕΛ ΑΕ” για την κατασκευή προσθήκης εγκατάστασης σφαγείου και διαμορφώσεων εσωτερικών χώρων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην Ελασσόνα Λάρισας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Υπογράφηκε την Παρασκευή 19/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS A.E και της ”ΡΩΜΙΟ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ” για την κατασκευή προσθήκης νέας πτέρυγας βιομηχανίας αλλαντοποιίας συνολικού εμβαδού 1.100,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Υπογράφηκε την Τετάρτη 3/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Τροφίμων για την κατασκευή του έργου: ”Κατασκευή 2ου ταμιευτήρα Γλαύκης Ν. Λάρισας” προϋπολογισμού 3.700.000,00 €.