Υπογράφηκε την Τρίτη 3/11/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS ΑΕ” και της γαλακτοβιομηχανίας ”ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ” για την κατασκευή κτιρίου γραφείων στις εγκαταστάσεις της στη Μεγάρχη Τρικάλων.

Υπογράφηκε την Παρασκευή 16/10/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS AE” και του Βαιου Καλορογιάννη για την κατασκευή νέου κτιρίου παραγωγής κατεψυγμένων αλιευμάτων στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Υπογράφηκε την Δευτέρα 12/10/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS AE” και της ”ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΕ” για την κατασκευή των εγκαταστάσεων της πολυκλινικής στη Λάρισα.