Υπογράφηκε την Παρασκευή 11/12/2015 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”ΜΑΛΑΜΗ-ΕΞΑΡΧΟΣ Ο.Ε.” για την κατασκευή ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων και Ι.Χ. στην Ελασσόνα.