Υπογράφηκε την Τετάρτη 13/1/2016 η σύμβαση της ”Ν. ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ και ΣΙΑ ΕΤΕ”, θυγατρική της ”SOLIS A.E.”, με την περιφέρεια Θεσσαλίας για την κατασκευή του έργου ”Κατασκευή πεζογέφυρας περιοχής Καλλιθέας Νίκαιας Λάρισας” προυπολογισμού 180.000,00 €