Υπογράφηκε την Τρίτη 5/4/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και του ”ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ” για την ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” εμβαδού 815 m2 στη Λάρισα.

Υπογράφηκε την Πέμπτη 31/03/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.” για την ”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” στη Θεσσαλονίκη.