Υπογράφηκε την 15/9/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Ο.Ε.” για την ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ” συνολικού εμβαδού 2.175 m2 στο Ρέθυμνο.

Υπογράφηκε την 24/8/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”PIRAEUS PORT PLAZA 1 A.E.” για την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου γραφείων εμβαδού 7.300 m2 στον Πειραιά.

Υπογράφηκε την 28/7/2016 μεταξύ της ”SOLIS Α.Ε.” και της ”ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” η σύμβαση για τον ”ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ” στη Λάρισα.