Υπογράφηκε την Τετάρτη 25/01/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της βιομηχανίας επεξεργασίας οσπρίων ‘’ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ’’ για την ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ’’ συνολικού εμβαδού 1.500,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας

Υπογράφηκε την Πέμπτη 2/2/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της ελληνικής βιομηχανίας κονσερβοποιίας ‘’ΕΛΒΑΚ ΑΕ’’ για τον ‘’ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ’’ της στη Λάρισα

Υπογράφηκε την Τρίτη 21/02/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της γαλακτοβιομηχανίας ‘’ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ’’ για την ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ’’ συνολικού εμβαδού 4.500,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στην Άρτα.