Υπογράφηκε την Τρίτη 21/6/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS AE” και της ”ΕΓΝΗΛ ΕΠΕ” για την ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ” συνολικού εμβαδού 1.500,00 τμ στις εγκαταστάσεις της στο Κουρτέσι νομού Ηλείας