Υπογράφηκε την 28/7/2016 μεταξύ της ”SOLIS Α.Ε.” και της ”ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” η σύμβαση για τον ”ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ” στη Λάρισα.