Υπογράφηκε την 24/8/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”PIRAEUS PORT PLAZA 1 A.E.” για την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου γραφείων εμβαδού 7.300 m2 στον Πειραιά.