Υπογράφηκε την 15/9/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Ο.Ε.” για την ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ” συνολικού εμβαδού 2.175 m2 στο Ρέθυμνο.