Υπογράφηκε την 2/11/2016 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και του Δήμου Λαμιέων για το έργο ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ’’ προϋπολογισμού 450.000 €.