Υπογράφηκε την Τρίτη 21/02/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της γαλακτοβιομηχανίας ‘’ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ’’ για την ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ’’ συνολικού εμβαδού 4.500,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στην Άρτα.