Υπογράφηκε την Πέμπτη 2/2/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της ελληνικής βιομηχανίας κονσερβοποιίας ‘’ΕΛΒΑΚ ΑΕ’’ για τον ‘’ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ’’ της στη Λάρισα