ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Υπογράφηκε την Τετάρτη 25/01/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της βιομηχανίας επεξεργασίας οσπρίων ‘’ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΠΕ’’ για την ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ’’ συνολικού εμβαδού 1.500,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας

Υπογράφηκε την Πέμπτη 2/2/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της ελληνικής βιομηχανίας κονσερβοποιίας ‘’ΕΛΒΑΚ ΑΕ’’ για τον ‘’ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ’’ της στη Λάρισα

Υπογράφηκε την Τρίτη 21/02/2017 η σύμβαση μεταξύ της ‘’SOLIS AE’’ και της γαλακτοβιομηχανίας ‘’ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ’’ για την ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ’’ συνολικού εμβαδού 4.500,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στην Άρτα.

Υπογράφηκε την 2/11/2016 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και του Δήμου Λαμιέων για το έργο ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ’’ προϋπολογισμού 450.000 €.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Υπογράφηκε την 15/9/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Ο.Ε.” για την ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ” συνολικού εμβαδού 2.175 m2 στο Ρέθυμνο.

Υπογράφηκε την 24/8/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS A.E.” και της ”PIRAEUS PORT PLAZA 1 A.E.” για την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου γραφείων εμβαδού 7.300 m2 στον Πειραιά.

Υπογράφηκε την 28/7/2016 μεταξύ της ”SOLIS Α.Ε.” και της ”ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” η σύμβαση για τον ”ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ” στη Λάρισα.

Υπογράφηκε την Τρίτη 21/6/2016 η σύμβαση μεταξύ της ”SOLIS AE” και της ”ΕΓΝΗΛ ΕΠΕ” για την ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ” συνολικού εμβαδού 1.500,00 τμ στις εγκαταστάσεις της στο Κουρτέσι νομού Ηλείας