Δημόσια Κτίρια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΜΟΛΙΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΑΡ. ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΟΜΟΛΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ Β΄ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 ΛΑΡΙΣΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΟΠΟΣ: ΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 10ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 10ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΣ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Θ.Π. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 23ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ 23ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Δ.Δ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Δ.Δ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Δ.Δ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ Δ. ΝΕΣΣΩΝΟΣ)
ΤΟΠΟΣ: ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Π.Ι. ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ ΑΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 337Μ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 337Μ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 337Μ (110ΠΜ-08-04)
ΦΟΡΕΑΣ: 4η ΥΕΚΕ
ΤΟΠΟΣ: 110 ΠΜ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (110 ΠΜ)

ΚΤΙΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (110 ΠΜ)

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 337Μ (110ΠΜ-08-04)
ΦΟΡΕΑΣ: 110 ΠΜ
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ:ΕΛΤΑ
ΤΟΠΟΣ:ΛΑΡΙΣΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατηγορία: Δημόσια Κτίρια
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΠΑΤΑΡΙΟΥ, Α΄ ΟΡΟΦΟΥ, ΚΑΙ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 219
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ