ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 29.200 μ2

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΟΠΟΣ: ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ: 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΔΑΠΕΔΑ

solis anoixi 2