ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Π. ΑΡΕΩΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: Π. ΑΡΕΩΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΤΟΣ: 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

solis pan thessalias 2