ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΤΟΣ: 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: "Διαμόρφωση - πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός πλατειών και πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή παλαιών φυλακών Τρικάλων - σύνδεση με το Ληθαίο ποταμό. " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΙΝΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  - ΠΡΑΣΙΝΟ  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ