ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΤΟΠΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ: 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ