ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΠΛΟ, ΘΡΑΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ: TAP

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΠΛΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΤΟΣ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DUCTILE IRON - ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΙΑΤΟΜΕΣ D450 - D800 - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΙΚΡΟΣΗΡΑΓΓΑΣ 160Μ.