ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΟΠΟΣ: ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΣ: 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ