ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ)

ΤΟΠΟΣ: ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΣ: 2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ