ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΣ: 2010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ