ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΡΛΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ: 2006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ