ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ: 2007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ