ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ

ΕΤΟΣ: 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ