ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ

ΕΤΟΣ: 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ