ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ

ΕΤΟΣ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ