ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ: ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΕΤΟΣ: 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ