ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ: ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΕΤΟΣ: 2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ