ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΤΟΠΟΣ: ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ

ΕΤΟΣ: 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ