ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΕΤΟΣ: 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ