ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΜΕΛΙΑ - ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙ - ΝΈΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ - ΓΟΝΝΟΙ - ΠΥΡΓΕΤΟ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ - ΑΜΠΕΛΛΩΝΑ - ΤΥΡΝΑΒΟ - ΡΟΔΙΑ

ΕΤΟΣ: 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ