ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ-ΜΑΝΔΡΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΑΓΙΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΤΟΣ: 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ