ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ

ΕΤΟΣ: 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ