ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: AMIRA LUXURY SUITES SKIATHOS

ΤΟΠΟΣ: ΣΚΙΑΘΟΣ

ΕΤΟΣ:2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

amira skiathos 2

amira skiathos 3

amira skiathos 4

amira skiathos 5