Στην Λάρισα σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της COSMOS ALUMINIUM A.E. και της εταιρείας SOLIS A.E..

Στην Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της COSMOS ALUMINIUM A.E. και της εταιρείας SOLIS A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Αγιά σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της εταιρείας Solis A.E..

Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της ABB POWER GRIDS ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και της εταιρείας SΟLIS A.E..

Στην Λάρισα σήμερα, Παρασκευή 29 Μαϊου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της LARISA FACE COVER A.E. και της εταιρείας SOLIS A.E..

Στα Τρίκαλα σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα,Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της Αργυρόνησος Ι.Κ.Ε. και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2020, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ της Maremtour Ι.Κ.Ε. και της εταιρείας Solis A.E..

Σημαντικά Νέα

espa-banner espa-banner