Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στα Τρίκαλα σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου 2020, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Στη Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..