Υπογράφηκε την Παρασκευή 11/12/2015 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS A.E.» και της «ΜΑΛΑΜΗ-ΕΞΑΡΧΟΣ Ο.Ε.» για την κατασκευή ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων και Ι.Χ. στην Ελασσόνα.